‘Rydym ni bob amser yn chwilio am aelodau newydd  i ymuno gyda Cybi Striders, beth bynnag yw eich gallu i redeg. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymuno, dewch draw i un o’n sesiynau hyfforddi am ychydig o wythnosau i weld sut aiff hi. Unwaith fyddwch chi yn hapus i ymuno, rhowch eich manylion ar y ffurflen isod a’i phostio i’r cyfeiriad sydd arni neu dewch â hi gyda chi i un o’r sesiynau hyfforddi.

aelodaeth gyswllt yn £35 y flwyddyn, o Ebrill i Ebrill. Mantais aelodaeth gyswllt yw y  byddwch yn gallu cystadlu ar ran y Clwb mewn rasys Traws Gwlad  a Border League, a hefyd yn gymwys i gael gostyngiad (£2.00 fel arfer) ar dâl mynediad ras.

Bu aelodau newydd yn cael fest rhedag clwb

Thank you