Y Pwyllgor:

Cadeirydd – Sion Roberts
Ysgrifenyddes –  ebost: info.cybistriders@gmail.com
Ysgrifenyddes Aelodaeth- Ian Mulligan  ebost: info.cybistriders@gmail.com
Trysorydd – Richard Furness
Trysorydd – Pat Willson
Cydlynydd Pencampwriaeth – Kevin Clark / Richard Furness
Clwb a Swyddog Hyfforddiant – Ian Mulligan
Swyddogion y Wasg – Kevin Clark
Swyddog Gwisg – Gareth Southworth
Swyddog Gwefan – Kevin Clark
Swyddog Gwefan – Pat Wilson
Swyddog Covid-19 – Barry Smith

Aelodau eraill:

Donna Jones
Rachel Threadkell