Y Pwyllgor:

Cadeirydd – Nigel Holmes
Ysgrifenyddes a Ysgrifenyddes Aelodaeth- Elen Haf Jones  ebost: info.cybistriders@gmail.com
Trysorydd – James Hooton
Is Ysgrifenyddes – Sian Ellis
Cydlynydd Pencampwriaeth – Dave Ellis
Clwb a Swyddog Hyfforddiant – Ian Mulligan
Swyddogion y Wasg – Kevin Clark a Rhi Willmot
Swyddog Gwisg – Nigel Holmes
Swyddog Gwefan – Kevin Clark

Aelodau eraill:

Ruth Harvey
Sion Roberts
Rhi Willmot
Irfon Rowlands