Y Pwyllgor:

Cadeirydd Nigel Holmes
Ysgrifenyddes
ebost: info.cybistriders@gmail.com
Barry Smith
Ysgrifenyddes Aelodaeth
ebost: info.cybistriders@gmail.com
Ian Mulligan
Trysorydd James Hooton
Cydlynydd Pencampwriaeth Andy Savage
Clwb a Swyddog Hyfforddiant Ian Mulligan
Swyddogion y Wasg Kevin Clark a Rhi Willmot
Swyddog Gwisg Nigel Holmes
Swyddog Gwefan Kevin Clark Abersoch 1

Aelodau eraill:

Ruth Harvey
Sion Roberts
Irfon Rowlands

 

Y Pwyllgor:

Cadeirydd – Nigel Holmes
Ysgrifenyddes – Barry Smith ebost: info.cybistriders@gmail.com
Ysgrifenyddes Aelodaeth- Ian Mulligan  ebost: info.cybistriders@gmail.com
Trysorydd – James Hooton
Cydlynydd Pencampwriaeth – Andy Savage
Clwb a Swyddog Hyfforddiant – Ian Mulligan
Swyddogion y Wasg – Kevin Clark a Rhi Willmot
Swyddog Gwisg – Nigel Holmes
Swyddog Gwefan – Kevin Clark

Aelodau eraill:

Ruth Harvey
Sion Roberts
Irfon Rowlands