Y Pwyllgor:

Cadeirydd – Nigel Holmes
Ysgrifenyddes – Barry Smith ebost: info.cybistriders@gmail.com
Ysgrifenyddes Aelodaeth- Ian Mulligan  ebost: info.cybistriders@gmail.com
Trysorydd – Richard Furness
Trysorydd – Pat Willson
Cydlynydd Pencampwriaeth – Barry Smith / Kevin Clark
Clwb a Swyddog Hyfforddiant – Ian Mulligan
Swyddogion y Wasg – Kevin Clark
Swyddog Gwisg – Gareth Southworth
Swyddog Gwefan – Kevin Clark
Swyddog Gwefan – Rhian Jones
Swyddog Covid-19 – Barry Smith

Aelodau eraill:

Diane Holmes
David Ellis