Y Pwyllgor:

Cadeirydd – Nigel Holmes
Ysgrifenyddes a Ysgrifenyddes Aelodaeth- Elen Haf Jones  ebost: info.cybistriders@gmail.com
Trysorydd – James Hooton

Is Ysgrifenyddes – Sian Ellis

Cydlynydd Pencampwriaeth Clwb a Swyddog Hyfforddiant – Ian Mulligan
Swyddogion y Wasg- Kevin Clark a Rhi Willmot
Swyddog Gwisg-Nigel Holmes
Swyddog Gwefan – Kevin Clark

Aelodau eraill:

Dave Ellis
Ruth Harvey
Sion Roberts
Rhi Willmot

Irfon Rowlands